Menu
0988030929 (Mr Việt)
Total

TỔNG HỢP 58 LỖI THƯỜNG GẶP CỦA MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E857, E655, E657

0 Comment

1. Máy Photocopy Toshiba E857, E655, E657 báo lỗi CD10, CD30 (lỗi hồi mực thải trước).

Bạn kiểm tra:
– Mô tơ mực thải trước.
– Dây curoa
– Bể nhông
– Nghẹt mực thải cụm hồi mực.
– Mô tơ chổi lông không quay.

2. Máy Photocopy Toshiba E857, E655, E657  báo lỗi CD20, CD40 (lỗi mực thải sau)

Bạn kiểm tra:
– Mô tơ mực thải sau
– Dây curoa
– Chổi lông belt không quay.


3. Máy Photocopy Toshiba E857, E655, E657  báo lỗi CD10, CD30 (mực thải phía trước)

Kiểm tra:
– Mô tơ mực thải trước.
– Dây curoa
– Bể nhông
– Nghẹt mực thải cụm hồi mực.
– Mô tơ chổi lông không quay.


4. Máy Photocopy Toshiba E857, E655, E657  báo lỗi CD20, CD40 ( mực thải phía sau)

Bạn kiểm tra:
– Mô tơ mực thải sau
– Dây curoa
– Chổi lông belt không quay.


5. Máy Photocopy Toshiba E857, E655, E657  báo lỗi CF70, CF80 ( lỗi ổ mực)

Bạn kiểm tra:
– Mô tơ lớn bơm mực
– Bể nhông
– Mô tơ nhỏ đẩy mực
– Mainboard hoặc đứt dây điện.


6. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi C360 (lỗi sạc trên)

Bạn kiểm tra:
– Cây sạc bị lỗi
– Đế sạc bị đánh lửa.
– Board sạc bị lỗi


7. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi C370 (lỗi cụm mô tơ nâng belt)

Bạn kiểm tra:
– Mô tơ nâng belt bị lỗi
– Sensor bị dơ/hư
– Bể nhông


8. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  chạy A3 1 mặt và chia bộ bị giắc giấy

Bạn kiểm tra:
– Clutch duplex bị lỗi
– Mô tơ duplex bị lỗi


9. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  photo trên DF bị sọc, còn đặt trên mặt kiếng không bị

Bạn kiểm tra:
-Vệ sinh kiếng nhỏ


10. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  chạy được 5 phút mực bám đầy gương, lưới sạc

Bạn kiểm tra:
– Hộp từ
– Lá lúa
– Drum yếu
– Hạ mực xuống


11. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi C260 (lỗi đèn chụp)

Bạn kiểm tra:
– Đèn chụp dơ, yếu
– Dây cáp đèn chụp bị lỗi
– HP sensor bị lỗi
– Board ccd bị lỗi


12. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi C270, C280, C 290 (lỗi Scan)

Bạn kiểm tra:
– Mô tơ scan bị lỗi
– HP sensor bị dơ, hư
– Dây cáp, dây curoa
– Board scan bị lỗi.


13. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi F100( lỗi ổ cứng) không hiện số tờ photo trên màn hình

Bạn kiểm tra:
– 08-690 chọn 2 enter
– 08-302 chọn 2 enter


14. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  khay cassette chạy bình thường, khay tay vào 1 nữa đến trục đồng bộ thì không vào nữa.

Bạn kiểm tra:
– Clutch khay tay bị lỗi
– Bánh xe mòn
– Bể nhông


15. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi C040 (lỗi mô tơ giấy) bạn kiểm tra:

– Mô tơ giấy bị lỗi
– Hộp nhông bị bể
– Mainboard bị lỗi


16. Máy Photo Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi C130 (lỗi mô tơ nâng khay 1) bạn kiểm tra:

– Mô tơ nâng khay 1
– Bể hàm khay 1
– Mainboard bị lỗi


17. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi C140 (  lỗi mô tơ nâng khay 2) bạn kiểm tra:


– Mô tơ nâng khay 2
– Bể hàm khay 2
– Mainboard bị lỗi


18. Máy Photo Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi C150 (lỗi mô tơ nâng khay 3) bạn kiểm tra:

– Mô tơ nâng khay 3
– Bể hàm khay 3
– Mainboard bị lỗi.


19. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857  báo lỗi C160 (lỗi mô tơ nâng khay 4) bạn kiểm tra:

– Mô tơ nâng khay 4
– Bể hàm khay 4
– Mainboard bị lỗi


20. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C180, C1A0, C1B0 (lỗi mô tơ nâng khay LCF) bạn kiểm tra:


– Mô tơ nâng khay LCF bị lỗi
– Bể hàm khay LCF
– Mainboard bị lỗi


21. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C260 (lỗi hệ thống đèn chụp) bạn kiểm tra:

– Đèn chụp dơ/đứt
– Board đèn chụp bị lỗi
– Board ccd bị dơ/bị lỗi
– Dây cáp đèn bị đứt


22. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C270, C280 (lỗi hệ thống scan) bạn kiểm tra:

– Mô tơ scan bị lỗi
– Dây cáp hoặc dây curoa bị lỗi
– HP sensor bị dơ/ bị lỗi
– Board scan bị lỗi
– Dây cáp bệ quang bị lỗi
– Board sys bị lỗi


23. Máy photo Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C410, C420, C430, C 440 (lỗi Thermistor) bạn kiểm tra:

– Thermistor bị dơ/ bị lỗi
– Đứt dây điện
– Board sấy bị lỗi
– Mainboard bị lỗi
Ghi chú: Bạn nhớ xóa lỗi bộ sấy nha. Bạn vào 08-400 chọn số 0 ấn enter. Sau đó tắt máy rồi mở lại.


24. Máy photo Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C470 (lỗi nguồn điện sấy) bạn kiểm tra:

– Cầu chì đứt
– Quạt sấy hư
– Board sấy bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi
– Mainboard bị lỗi
– Socket sấy bị lỏng/ bị lỗi
– Thermistor dưới bị dơ/ bị lỗi


25. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C480, C490 (lỗi nguồn sấy) bạn kiểm tra:

– Cầu chì nhiệt bị đứt
– Board sấy bị lỗi
– Thermistor dưới bị dơ/ bị lỗi
– Socket sấy bị lỏng/ bị lỗi
– Quạt sấy bị lỗi


26. Máy photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C550, C570, C580,C730 (lỗi nắp DF) bạn kiểm tra:

– Sensor bị dơ/bị lỗi
– Mô tơ DF bị lỗi
– Đứt dây curoa
– Board DF bị lỗi


27. Máy Photo Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C370 (lỗi cụm mô tơ nâng belt) bạn kiểm tra:

– Mô tơ nâng belt bị lỗi
– Sensor bị dơ/hư
– Đứt dây điện
– Mainboard bị lỗi


28. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi CA10 ( lỗi mô tơ Polygon) bạn kiểm tra:

– Mô tơ Polygon bị lỗi/ bị dơ
– Đứt dây điện
– Board nguồn bị lỗi


29. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi CA20 (lỗi laser) bạn kiểm tra:

– Board diod nhỏ bị lỗi
– Mô tơ Polygon bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi


30. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi CA59 (lỗi board xanh) bạn kiểm tra:

– Board xanh bị lỗi
– Đứt dây điện/ bị chuột đái
– Mainboard bị lỗi


31. Máy Photo Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi E010, E020 (lỗi giấy lối ra) bạn kiểm tra:

– Giấy kẹt sau bộ sấy.
– Sensor lối ra sấy bị dơ/ hư
– Mainboard bị lỗi


32. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi E030, E090 (lỗi giấy) bạn kiểm tra:

– Giấy bị kẹt trong máy
– Sensor chuyển tiếp giấy bị dơ/ bi lỗi
– Mainboard bị lỗi


33. Máy photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi E110 (lỗi giấy Duplex) bạn kiểm tra:

– Giấy bị kẹt ở Duplex
– Sensor bị lỗi/dơ
– Mainboard bị lỗi


34. Máy photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi E120 (lỗi giấy khay tay) bạn kiểm tra:

– Sensor bị lỗi/dơ
– Clutch khay tay bị lỗi
– Bể nhông
– Mainboard bị lỗi


35. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi E130 ( lỗi giấy khay 1), E140 (lỗi giấy khay 2), E150 (lỗi giấy khay 3), E160 (lỗi giấy khay 4)  bạn kiểm tra:

– Sensor bị lỗi/dơ
– Bánh xe mòn
– Clutch khay 1 bị lỗi
– Bể nhông
– Mainboard bị lỗi


36. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C550 (lỗi DF) bạn kiểm tra:

– Giấy kẹt trên DF
– Sensor bị dơ/hư
– Mô tơ DF bị hư
– Board DF bị hư


37. Máy photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C570 (lỗi giữa Mainboard và IPC) bạn kiểm tra:

– Mainboard bị lỗi
– IPC board bị lỗi
– Đứt dây liên lạc.


38. Máy photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C590 (lỗi giữa Mainboard và Bộ laser) bạn kiểm tra:

– Mainboard bị lỗi
– Bộ laser bị lỗi/ bị dơ
– Đứt dây dẫn tín hiệu


39. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi F07 (lỗi giữa Board sys và Mainboard) bạn kiểm tra:

– Board sys bị lỗi
– Mainboard bị lỗi
– Đứt dây dẫn tín hiệu.


40. Máy photocopyToshiba E655, E657, E857 báo lỗi F11 (lỗi giữa board sys và board scan) bạn kiểm tra:

– Board sys bị lỗi
– Board Scan bị lỗi
– Đứt dây dẫn tín hiệu.


41. Máy photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C730, C820, C830, C840 (lỗi sensor DF) bạn kiểm tra:


– Sensor bị dơ/hư
– Board DF bị lỗi


42. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi CA10, CA20, CA30, CA50, CA60, CA90, CAA, CAB, CAC, CAD, CE0, CE1, CE2, CE3 (lỗi bộ laser) bạn kiểm tra:

– Mô tơ Polygon
-Board nhỏ nằm phía trong bộ laser.
– Board xanh bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi.


43. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 chạy khay cassette bình thường, khay tay rút vào 1 nữa vào trục regis không vào nữa bạn kiểm tra:

– Clutch khay tay bị lỗi
– Nhông truyền động
– Sensor bị dơ/ bị hư
– Trục regis bị lỗi


44. Máy photocopy Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi F110, tắt máy bật lại báo lỗi C260 bạn kiểm tra:

– Board sys bị lỗi
– Board Scan bị lỗi
– Dây dẫn tín hiệu bị lỗi


45. Máy Photo Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi F070 bạn kiểm tra:

– Board sys bị lỗi
– Mainboard bị lỗi
– Board sys và mainboard không tương tích
– Dây dẫn tín hiệu bị lỗi


46. Toshiba EE655, E657, E857 chụp chỉ 1 nửa có chữ kiểm tra:

– Board Scan bị lỗi (lúc đầu báo C26, vệ sinh xong chụp 1 nửa có chữ)


47. Máy Photocopy Toshiba EE655, E657, E857 không in được, đèn data không sáng, không nhận lệnh in kiểm tra:

– Bước 1: bạn kiểm tra card in khởi động chưa (card dày thường hư hdd)
– Bước 2: Kiểm tra đường dây vào máy tính
– Bước 3: Card mạng máy tính


48. Máy photo Toshiba E655, E657, E857 hộc giấy không nâng lên được kiểm tra

– Môtơ nâng khây bị lỗi
– Sensor bị lỗi
– Maiboard bị lỗi
49. Máy Photocopy Toshiba E655, E657, E857 khi in và photo thì đầu bên trong bị thừa dài hơn đầu bên ngoài

– Bạn vào 05-305, 05-306 chỉnh lại thông số và kiểm tra lại Scan và cơ.


50. Máy Photo Toshiba 857, 657 photo A3 bị nhăn kiểm tra:

– Bánh kéo giấy bị mòn
– Rulo ép bị nhăn hay bù hoặc ép quá chặt


51. Máy photo Toshiba E655, E657, E857 báo lỗi C471, C467 kiểm tra:

– Thermistor dưới rulo ép bị lỗi, dơ
– Socket sấy bị lỏng
– Cầu chì nhiệt bị đứt.


52. Máy photocopy Toshiba 307 chạy bị kẹt giấy ở khay 2 kiểm tra:

– Nắp cửa giấy bị lỗi
– Bánh xe bị mòn.


53. Máy photo Toshiba E655, E657, E857 chạy bị kêu ở phía sấy kiểm tra:

– Nhông sấy ở cụm sấy bị bể.
– Nhông truyền động sấy ở sườn máy bị bể
– Nhông cụm mực thải sau bị bể, dơ


54. Máy Photo Toshiba EE655, E657, E857 bản chụp bị mất nét chữ kiểm tra:

– Rulo ép bị dơ do mực không tốt.
– Mực không tốt làm dính rulo ép.
– Web dầu không quay.


55. Máy photocopy Toshiba báo lỗi CF 70 kiểm tra:

– Mô tơ bơm mực lớn bị lỗi
– Nhông bị kẹt
– Cơ khí bị kẹt
– Giắc ổ mực bị lỗi.


56. Máy photocopy Toshiba báo lỗi C447 kiểm tra:

– Cầu chì nhiệt bị đứt
– Giắc sấy bị lỗi
– Thermistor bị lỗi
– Board sấy bị lỗi


57. Máy Toshiba EE655, E657, E857 báo lỗi F105

Kiểm Tra:
– HDD bị lỗi
– Giắc bị lỗi
– Board sys bị lỗi
– Firmware bị lỗi


58. Máy Toshiba EE655, E657, E857 báo lỗi C467

Kiểm Tra:
– Cầu chì bị đứt
– Giắc sấy bị lỗi
– Quạt sấy bị lỗi
– Board sấy bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi

Trên đây là Tổng hợp 58 lỗi thường gặp của máy photocopy Toshiba E655, E657, E857. Trong quá trình sửa máy, Quý khách gặp khó khăn gì vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0988.030.929  hoặc để lại lời nhắn trên website viettranganh.com, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách cụ thể.

Bạn gặp sự cố khác về máy photocopy, hãy liên hệ với chúng tôi 0988 030 929 (Mr Việt) hoặc để lại lời nhắn trên Website viettranganh.com. Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật 24/7 hoàn toàn miễn phí.

VIỆT TRANG ANH cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, uy tín nhất cho văn phòng của bạn:

Cho thuê máy photocopy đời mới, giá rẻ, hợp đồng uy tín.

Nạp mực máy in HP, Canon, Samsung, Brother, Ricoh,…

Nạp mực máy photocopy Toshiba, Ricoh, Canon,…

Sửa chữa máy in.

Sửa chữa máy photocopy.

Bán máy photocopy giá rẻ.

Bán máy photocopy mới 100%.

+ Bán máy phocopy Toshiba.

+ Bán máy phocopy Ricoh.

Bán máy in HP, Canon, Samsung, Brother, Ricoh,…

Bán, lắp ráp Camera quan sát, chống trộm.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

Điện thoại tư vấn: 0988 030 929 (Mr Việt)

Email: viet929@gmail.com

Địa chỉ: CC Sơn Kỳ 1, đường CN13 – DC8 – DC13, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988 030 929